30/06/2017

KaiCell Fibersin tehdas on kestävä kokonaisuus kannolta markkinoille

KaiCell Fibers on saanut teknistaloudellisen tarkastelun (Feasibility Study – FS) päätökseen. FS selvityksen päävastuullinen toimittaja oli CTS Engtec Oy.

”Nyt on aika rauhassa käydä läpi Feasibility-selvityksen tulokset ja valmistautua vaiheeseen II, jossa YVA on tarkoitus käynnistää ja jatkaa uusien tuotteiden kehityshankkeita. FS antaa hyvät pohjatiedot tälle. Tontin kaavoitus käynnistyy lähiaikoina, joten konkreettisia askeleita otetaan koko ajan.” kertoo toimitusjohtaja Jukka Kantola jatkaen ”FS on tärkeä dokumentti myös rahoitusneuvotteluihin, joita on käynnistetty FS teon aikana. KaiCell Fibers Oy on yksityisomistuksessa ja olemmekin jo onnistuneet nostamaan yksityisrahoituksen osuutta. Rahoituskierrokset jatkuvat ja odotamme myös Tekesin päätöstä rahoitushakemukseemme. Toivoimme aidosti, että Tekes pystyy tukemaan myös uusia toimijoita ja myös niillä alueilla, joissa ei ole tällä hetkellä jalostusta – kuten Kainuussa tilanne on. ”

Kainuun metsävarat ovat yli 2 miljoonaa hehtaaria, alle 8 % koko Suomen metsävaroista. Metsätalouskäytön ulkopuolella on jo nyt neljännes metsätalousmaasta. Kainuun metsien vuotuisesta kasvusta (lähes 7 Mm3) käytetään noin puolet. Vertailun vuoksi Suomessa käyttöaste on keskimäärin 60%, puhumattakaan Ruotsissa, jossa ollaan lähes 70%:n tasolla. Huomionarvoista on myös se, että yli 90 % Kainuun metsistä on sertifioitu, joten KaiCell Fibersin tehtaan puunhankinnan ekologisuus on maailman luokkaa.

Nykyisin Kainuun kuitupuuta viedään kaukana oleviin kohteisiin, joka lisää liikenteen CO2-päästöjä. KaiCell Fibers toimii toisin. Sen toiminta on mitoitettu lähikuituajattelun mukaan. Tarvittava puu löytyy n. 100 km säteellä tehtaasta. KaiCell Fibers edustaa uuden ajan ajattelua biotaloudessa, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja minimoi vaikutukset hiilijalanjälkeen, johon liikenteellä on tunnetusti suurin vaikutus. Jos puun noutoetäisyys kasvaa 100 kilometristä 300 kilometriin, kasvaa liikenteen aiheuttama hiilijalanjälki jopa 200 %. Pitkiä kuskauksia ei puolusta myöskään se, että tuorepuusta on puolet vettä! Siis jos puuta käytetään on se aina parempi käyttää lähellä kasvualueita.

Jukka Kantola valottaa asiaa lisää ”KaiCell Fibers on rakennettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja tuo uutta ajattelua biotalouteen monella tapaa. Tehtaan toiminta ja tuotanto on mitoitettu kestävästi oman alueen raaka-ainevarantojen mukaan, joka vähentää kuljetuksista johtuvaa hiilijalanjälkeä. Uskomme, että varsin suuri osa alueen puuvarannoista ohjautuu KaiCelliin ja mahdollisia lisähakkuita aiheuttavat Kainuun ulkopuoliset toimijat, joiden alueilla voi olla jo selvästi korkeammat metsien käyttöasteet. Tehtaassa valmistetaan kuituraaka-ainetta ulkomaisen tekstiiliteollisuuden tarpeisiin, joka merkittävästi vähentää tekstiilikuidunvalmistuksen ympäristövaikutuksia kohdemaassa. Loppukäyttäjänä on mukana yhteistyökumppani maailman suurimmilta tekstiilimarkkinoilta. Tehtaan yhteyteen tulevassa BioFutureFactory™:ssa viritellään kasvua myös uusille biotuotteille valikoitujen yritysten ja johtavien instituutioiden kanssa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti – tämän luo pohjaa uudenlaiselle liiketoiminnalle myös Paltamon biojalostamon välittömään läheisyyteen”.